30. novembra 2017

„GENERÁCIA BEZ KAZU“

DIAMOND DENTAL – špecializovaná ambulancia dentálnej hygieny je aktívne zapojená do projektu Asociácie dentálnych hygieničiek na Slovensku s názvom Generácia bez kazu, ktorý bol spustený 20.03.2016 ku dňu ústneho zdravia.

Obsahuje štyri moduly, ktoré sú jednotlivo zamerané na konkrétnu tému, ale súbežne sú zároveň navzájom prepojené

PROJEKT

GENERÁCIA BEZ KAZU“

1. Modul – Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

2. Modul – Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3. Modul – Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie stáleho zuba - šestky (prvá stolička za mliečnou päťkou) a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu (zachytávanie) povlaku.

4. Modul – Veď a chráň!

Do tohto modulu by sme chceli zahrnúť všetkých zdravotníkov, lebo len dobre motivovaný a edukovaný zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacienta.

Podobné články

27. mája 2020
25. apríla 2020
14. apríla 2020
14. apríla 2020
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram