7. apríla 2020

13 rád proti strachu u detí z ošetrenia u zubára

Pred prvou návštevou zubnej ambulancie je najvhodnejšie navštíviť ambulanciu dentálnej hygieny, aby sa dieťa a rodičia oboznámili o dôležitosti orálneho zdravia včas a tak predišli nepríjemným zážitkom z bolesti, vŕtania, injekcií, ťahania zubov a traumy, ktorá väčšinou ostáva na celý život

 1. Najlepším liekom proti strachu z ošetrenia je PRÍKLAD RODIČOV. Lamentovanie, vyhýbanie sa návšteve ambulancie, ošetreniu, odkladanie návštevy alebo ošetrenia majú na dieťa negatívny vplyv. VYZDVIHUJEME PRED DEŤMI POZITÍVNE STRÁNKY NÁVŠTEVY : zdravý chrup,bezbolestnosť, nové skúsenosti.
 2. NEZNÁME VÝRAZY, ktoré deti nepoznajú, zvyšujú ich NEISTOTU. Preto rodičia aj ošetrujúci majú používať výrazy primerané veku dieťaťa.
 3.  Dospelí majú vysvetliť, PREČO JE NUTNÉ navštíviť ambulanciu, aj keď ZUB NEBOLÍ.
 4.  Dieťa bude samostatnejšie, ak sa bude môcť SAMÉ ROZHODNÚŤ, s kým chce ísť, s kým chce byť v zubnej ambulancii. Je potrebné navrhnúť mu viac termínov, z ktorých si môže vybrať. Ak si vyberie, TERMÍN MUSÍ DODRŽAŤ. To zdôrazní význam návštevy.
 5. Deti majú právo na VECNÉ ODPOVEDE - pre, počas aj po návšteve. Ľahšie pochopí, prečo sa dá a kedy sa nedá vyhnúť chorobe.
 6. Návšteva ambulancie je vecou ZVYKU. Deti potrebujú určitý čas, aby si zvykli na novú situáciu - nové prostredie, pachy, nástroje, naučia sa v kľude sedieť, aby zniesli telesnú blízkosť, pocit, že sú vydané "napospas", že sa im niekto cudzí "hrabe" v ústach.
 7. Ak má dieťa panický strach, doporučujeme sa ho POMALY ODBÚRAVAŤ. Najvhodnejšie je, ak s dieťaťom kľudne a potichu rozprávame o zuboch. Ak je dieťa ukľudnené, pomôže mu občasná NÁVŠTEVA BEZ OŠETRENIA., "len tak". Presvedčí sa, že návšteva nie je spojená s bolesťou.
 8. Vhodná je aj HRA NA ZUBÁRA. Dieťa sa pobaví, učí sa prispôsobovať novej situácii.
 9. POČAS ČAKANIA sa má dieťa BAVIŤ, aby sa nenudilo, nebolo v napätí. Je potrebné dieťa nechať uvoľnené, hrať sa, behať. POHYB ODBÚRAVA STRES. Do ničoho nesmieme dieťa nútiť.
 10. Počas návštevy rodič ani ošetrujúci dieťa "NESMÚ VYHOVÁRAŤ" Výsledkom sú nepríjemné spomienky, ktoré budú vždy spojené s predstavou zubnej ambulancie. NAJHORŠIE pre dieťa sú vety: NEBOJ SA! NEBUDE TO BOLIEŤ! Tie spôsobia, že dieťa si uvedomí, že to môže bolieť...hovoriť treba uvoľnene, vecne.
 11. NIKDY DIEŤA NEOKLAMAŤ. Netreba povedať, že to vôbec nebude bolieť, ale vysvetliť, že trošilinku to môže pichnúť, ale dá sa to vydržať. Treba mu ukázať, napríklad tlakom na ruku, aký bude tlak pri ťahaní...každý krok mu vopred vysvetliť a ukázať, vodu, vzduch - na ruke...
 12. Každý bolestivejší zákrok robiť v znecitlivení s tým, že o tom môže rozhodnúť dieťa samé. Niekedy znesie lepšie menšiu bolesť ako injekciu.
 13. Ak je rodič prítomný v ambulancii, NEMÁ ZASAHOVAŤ do rozhovoru OŠETRUJÚCI - DIEŤA. Nevhodným slovom môže pokaziť spoluprácu v ambulancii.

          ... UŽ DVOJROČNÉ DIEŤA BY MALO NAVŠTÍVIŤ ZUBNÚ AMBULANCIU ...

Podobné články

27. mája 2020
25. apríla 2020
14. apríla 2020
14. apríla 2020
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram